Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Welkom

Welkom op de website van rivierklimaatpark IJsselpoort! Het rivierklimaatpark is het uiterwaardengebied vanaf het splitsingspunt tussen Nederijn en IJssel tot aan Giesbeek. Voor dit gebied gaan de samenwerkende partijen een plan maken waarin alle opgaven vanuit die partijen en de wensen van de belanghebbenden een plek krijgen.

Samenwerkende partijen

Het rivierklimaatpark IJsselpoort  is een samenwerking van: Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuurmonumenten, de gemeenten Arnhem, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort en de Provincie Gelderland.

Opgaven

Het plan  gaat over de volgende onderdelen:
Waterveiligheid - Waterstandsdaling/dijkversterking
Recreatie - Toegankelijkheid en beleving
Natuur en kwaliteit - Corridor voor plant en dier/waterkwaliteit
Economie - Passende bedrijvigheid/vaarwegverbetering/Duurzame energie

De overkoepelende opgave is Versterking ruimtelijke kwaliteit.

Aanpak

Om te komen tot een plan wordt een verkenning uitgevoerd naar alle mogelijke oplossingsrichtingen. Via een trechteringsproces wordt uiteindelijk één voorkeusalternatief voor het gebied gemaakt. Onder het kopje MIRT-Verkenning kunt u hier meer over lezen.