Brochure met laatste dilemma’s en twee alternatieven

February 12, 2019 662 keer bekeken 0 comments

Welke koers varen we om eind 2019 het ontwerp voor het Rivierklimaatpark te publiceren. Vastgelegd in een Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie. Wat zijn de alternatieven, de laatste dilemma’s en hoe ziet de besluitvorming eruit. Dat leest u in de brochure ‘Koers Rivierklimaatpark 2019’.

Download de brochure (pdf)

Bent u nog niet zo goed bekend met het Rivierklimaatpark? In de brochure vindt u ook informatie over wat de problemen en kansen in het gebied nou eigenlijk zijn en hoe wij die willen oplossen en benutten. We blikken dus kort terug maar vooral ook vooruit.

Twee alternatieven

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in het voorjaar van 2018 geadviseerd om de vier oplossingsrichtingen uit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen om te vormen tot scherp onderscheidende onderzoeksalternatieven door de hoofdkeuzes voor het gebied te onderscheiden.

We hebben op basis van dat advies inmiddels twee onderzoeksalternatieven ontwikkeld als twee manieren die beiden tot een klimaatbestendig rivierpark leiden. Vergelijkbaar met een schip: je kunt als het ware koers zetten over stuurboord óf over bakboord. Verschillende bestemmingen, maar beide alternatieven bieden duurzame oplossingen voor de eerder geschetste problemen.

In de twee alternatieven zijn alle bouwstenen uit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen ondergebracht. We hebben ze ‘Avontuurlijk Loslaten’ en ‘Creatief Sturen’ genoemd en lichten ze in de brochure uitgebreid toe.

Laatste dilemma’s

We hebben ook nog een aantal dilemma’s op te lossen voordat we een gezamenlijk toekomstperspectief kunnen vaststellen. Welke dat zijn leest u ook in de brochure. 

Heeft u vragen over de brochure?

Stuur ons dan een e-mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

 

 

 

 

 

 

 

Cookie settings