Inloopavonden Rivierklimaatpark gaan 8 en 9 april NIET door

April 01, 2019 1152 keer bekeken 0 comments

Op 8 en 9 april zijn inloopavonden gepland om een eerste aanzet richting het Voorkeursalternatief te presenteren aan belanghebbenden zoals (agrarische) ondernemers en omwonenden. De projectorganisatie heeft besloten deze bijeenkomsten uit te stellen. Ze gaan 8 en 9 april dus NIET door.

Uit recente gesprekken is gebleken dat er voor een aantal belanghebbenden op dit moment nog onduidelijkheden zijn. Wij willen eerst nog verder met hen in gesprek en een aantal vragen nader uitwerken en beantwoorden. Pas daarna kunnen we verder om tot een haalbaar en gedragen Voorkeursalternatief te komen.

We leggen een aangescherpte versie van het concept Voorkeursalternatief vervolgens weer voor aan de Stuurgroep Rivierklimaatpark. Als de Stuurgroepleden met die conceptversie instemmen organiseren we nieuwe bijeenkomsten.

We houden u via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons per e-mail bereiken: rivierklimaatpark@gelderland.nl 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

 

 

 

 

 

 

 

Cookie settings