150 ideeën, 4 kansrijke oplossingen, 1 perspectief

24-05-2018 4863 keer bekeken 3 reacties

Hoe komen we nu van de 150 ingebrachte wensen, ideeën en ambities naar één gezamenlijk toekomstperspectief in 2019? Dat is een intensief proces samen met onze tien partners en samen met gebruikers van het gebied.

Trechteren via MIRT-systematiek

Het project Rivierklimaatpark IJsselpoort zit momenteel in de verkennende fase. Van 2016 tot 2019 verkennen we, samen met belanghebbenden, mogelijke oplossingen voor de inrichting van de uiterwaarden en voor het verbeteren van de waterveiligheid op en rond de IJssel.

Via een trechteringsproces leidt dit in 2019 uiteindelijk tot één gezamenlijk toekomstperspectief. Dit trechteren vindt plaats met behulp van de zogeheten MIRT-systematiek. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. De systematiek knipt het project op in verschillende fasen. Op onze website vindt u een globale toelichting wat we per fase opleveren en hoe we u daarbij betrekken. U vindt daar tevens een infographic met beeldende samenvatting van het proces, die u ook kunt downloaden als pdf.

Stap 1: 150 ideeën, wensen en ambities

In 2017 hebben we actief wensen en ideeën opgehaald bij onze tien partners en bij gebruikers van het gebied. Ook hebben we de ambities voor het gebied opgehaald bij onze partners. Dit hebben we gedaan tijdens individuele gesprekken, werksessies en inloopbijeenkomsten. Dit heeft geresulteerd in bijna 150 ingebrachte punten van 125 belanghebbenden plus onze partners.

Stap 2: vier kansrijke oplossingen

Deze inbreng hebben we geanalyseerd op:

  • draagt het bij aan onze vier opgaven;
  • betreft het ons plangebied;
  • is het niet strijdig met vastgesteld beleid.

Ook zijn er dubbelingen uitgehaald. Uiteindelijk hielden we bijna 100 unieke bouwstenen over die we konden verdelen onder de vier oplossingsrichtingen.

De vier oplossingen voor kansrijke inrichtingen van de uiterwaarden zijn verder tot stand gekomen op basis van:

  • adviezen van de volgende onafhankelijke partijen: het Kwaliteitsteam, de Commisie m.e.r. en de Klankbordgroep;
  • lopende ontwikkelingen in het plangebied;
  • (literatuur)onderzoek, waaronder rivierkundig onderzoek en onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Uit de concept ruimtelijke kwaliteit van het gebied zijn drie ambities voortgekomen die we hebben verwerkt in de vier oplossingsrichtingen in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.

In het eerste kwartaal van 2018 is de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) vervolgens vastgesteld door de stuurgroep Rivierklimaatpark en vrijgegeven door de algemeen bestuurders van de tien partners. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april 2018 konden de gebruikers van het gebied reageren op de kansrijke oplossingen.

We zijn nu alle reacties aan het verwerken: van bezoekers van de inloopbijeenkomsten, de reacties die we per e-mail ontvingen en de reacties uit de consultaties met bestuurders, de Commissie m.e.r., de Klankbordgroep en het Q-team (Kwaliteitsteam). De reacties voorzien we van een advies. Dat leggen we voor besluitvorming voor aan de stuurgroep. De wijzigingen verwerken we in de definitieve NKO. Deze is na de zomer van 2018 gereed en dan ook te downloaden op onze website.

Over de wijzigingen informeren wij u in elk geval in de digitale nieuwsbrief. Mochten er grote wijzigingen nodig zijn of met veel impact dan organiseren we weer een Open Coffee of inloopbijeenkomst om dit persoonlijk te kunnen toelichten.

Stap 3: één gezamenlijk toekomstperspectief

Na vaststelling van de NKO beoordelen we de maatregelen in de oplossingsrichtingen op onder andere milieueffecten (m.e.r. en passende beoordeling) en financiële haalbaarheid. Op basis van deze beoordelingen maken we een keuze welke set maatregelen we opnemen in een nieuw toekomstperspectief, het zogeheten Voorkeursalternatief.

Deze keuze voor dit voorkeursalternatief vindt plaats in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden. De wijze waarop we met de omgeving in gesprek zullen gaan over de beoordeling van de oplossingsrichtingen en de wijze waarop we willen komen tot een Voorkeursalternatief maken we na de zomer kenbaar.

Uiteindelijk neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat, samen met regionale bestuurders, het zogeheten Voorkeursbesluit. Daarmee geeft ze groen licht voor de volgende fase: het nader uitwerken van het Voorkeursalternatief.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

3  reacties

03-07-18 om 11:26

Beste anonieme belanghebbende en familie Senhorst, u kunt zich op onze homepage aan de rechterkant aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die wij versturen als er nieuws is. Ook vindt u hierin interviews en achtergrondinformatie en uitnodigingen voor bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en werksessies | Marije Meulekamp (moderator Rivierklimaatpark)

Anoniem

25-05-18 om 22:26

Voor mij zelf en ten behoeve van de watersportvereniging waarvan ik lid ben blijf ik graag op de hoogte van de ontwikkelingen in mijn directe leef- en recreatiegebied.

Fam. Senhorst

25-05-18 om 9:45

Graag blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen in ons gebied.

Cookie-instellingen