Vruchtbare werkateliers en inloopavonden Rivierklimaatpark IJsselpoort

07-12-2018 866 keer bekeken 0 reacties

Eind oktober organiseerden we weer werkateliers en inloopavonden voor belanghebbenden. Door de brede expertise vanuit het projectteam, de geïnteresseerde en betrokken bezoekers en het uitgebreide kaartmateriaal ontstond er een levendig gesprek over de voorgelegde dilemma’s.

Voor de vijf werkateliers hebben we per deelgebied uit het Rivierklimaatpark gericht een aantal direct belanghebbenden uitgenodigd, zoals grondeigenaren en ondernemers. Dat maakte het mogelijk om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. De twee inloopavonden in Rheden en Westervoort waren openbaar toegankelijk. Beide avonden trokken circa tachtig bezoekers.

Dilemma’s en koers

Tijdens de bijeenkomsten was het uitgangspunt dat - nu we alle ideeën hebben verzameld en vastgelegd in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen - het nu tijd wordt om keuzes te maken. Die keuzes kunnen vaak per deelgebied worden gemaakt. Daarom waren de werkateliers georganiseerd rondom de deelgebieden Rhederlaag, Koppenwaard, Westervoort Noord, IJsseloord/ Koningspleij en Velperwaarden.

De dilemma’s hadden we ten behoeve van de bijeenkomsten samengebracht in enkele thema’s per deelgebied, zoals bijvoorbeeld ‘rivierverruiming en landbouw’, ‘bereikbaarheid van het gebied’ en ‘duurzame energie’. Per thema was er tijdens de werkateliers een half uur tot een uur tijd om deze gezamenlijk te bespreken, zodat alle standpunten en belangen inzichtelijk werden.

Tijdens de inloopavonden was hetzelfde kaartmateriaal beschikbaar, maar waren de gesprekken korter en meestal een op een. Hierdoor was het weliswaar minder goed mogelijk om inzicht in elkaars belangen te verkrijgen, maar het projectteam heeft ook tijdens deze avonden waardevolle input gekregen.

Waardevolle gebiedskennis

Tijdens de zeven bijeenkomsten bleek maar weer eens hoe nuttig en noodzakelijk vroegtijdige participatie is om tot goede planvorming te komen. Ondernemers leggen uit welke condities zij nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering, bewoners vertellen op welke wegen en kruispunten de verkeerssituatie onveilig is, vertegenwoordigers van natuur- en recreatieverenigingen onderbouwen met hun lokale kennis waar gefietst, gevist, gestruind zou kunnen worden en waar vooral niet.

Al deze gebiedskennis en wensen helpen bij het maken van een goed plan en bij het scherp krijgen van de keuzes die we aan de bestuurders van de tien betrokken partijen voorleggen.

In maart kunt u weer meepraten

De resultaten van de zeven bijeenkomsten hebben we verwerkt in een advies aan de Stuurgroep Rivierklimaatpark IJsselpoort en gebruiken we in het verdere ontwerp- en besluitvormingsproces. In maart 2019 volgt weer een serie bijeenkomsten voor belanghebbenden. Dan gaan we in gesprek over de hoofdlijnen van het Voorkeursalternatief. Die inbreng nemen verwerken we weer in een advies aan de Stuurgroep, die eind april 2019 een besluit neemt over deze hoofdlijnen van het Voorkeursalternatief.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen