Inloopbijeenkomsten concept toekomstperspectief Rivierklimaatpark. U komt toch ook?

27-06-2019 3491 keer bekeken 0 reacties

Begin juli kunnen we u het toekomstperspectief voor het Rivierklimaatpark laten zien. Uitgewerkt in een concept Voorkeursalternatief dat mede op basis van uw ideeën en uw gebiedskennis tot stand is gekomen. We kijken er dan ook naar uit om de plannen met u te bespreken.

We stuurden u anderhalve week geleden al een eerste uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten op 1, 2 en 3 juli. We vinden het belangrijk om de mening te horen van huidige en toekomstige gebruikers van het gebied. Daarom brengen we de bijeenkomsten graag nog een keer onder uw aandacht. Dan kunnen we meteen nog wat meer toelichting geven, zodat u weet wat u kunt verwachten.

We hopen dat u erbij bent!

Een Voorkeursalternatief, wat is dat?

In het concept Voorkeursalternatief staat op hoofdlijnen beschreven welke maatregelen we willen treffen om van de bovenloop van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek een robuust en toekomstbestendig rivierklimaatpark te maken. Zo beschrijven we maatregelen om de rivier meer ruimte te geven in geval van hoogwater en maatregelen die de langetermijngevolgen van het veranderende klimaat compenseren. Ook beschrijven we de ideeën voor de ontwikkeling van een park met ruimte voor natuur, landbouw, bedrijvigheid, kleinschalige energiewinning en recreatie.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen?

De maatregelen zijn een weloverwogen selectie uit de in 2018 met u besproken vier kansrijke oplossingsrichtingen. Samengesteld op basis van wensen en ideeën van onze partners en belanghebbenden uit het gebied. Tijdens inloopavonden en werkateliers in oktober 2018 hebben we een volgende stap gemaakt door u de belangrijkste dilemma’s voor te leggen. Vervolgens hebben we twee onderzoeksalternatieven vastgesteld. Deze staan beschreven in de brochure ‘Koers Rivierklimaatpark 2019’ die in februari jl. is gepubliceerd.  

Deze onderzoeksalternatieven hebben we de afgelopen maanden onderzocht op milieueffecten. Ook is er een kosten-batenanalyse gemaakt en zijn er vervolggesprekken gevoerd met onze partners en belanghebbenden uit het gebied. Dit alles heeft geresulteerd in het concept Voorkeursalternatief dat we begin juli graag met u willen doorspreken.

Is alle inbreng meegenomen?

We hebben nu een conceptplan gemaakt waarmee we de projectdoelen zoveel mogelijk halen en belangen zo goed mogelijk meewegen en zo min mogelijk schaden. Het is helaas niet mogelijk om alle wensen te honoreren. Soms vanwege tegenstrijdige belangen, soms omdat de kosten niet opwegen tegen de baten, soms omdat het juridisch of technisch niet kan.

Het kan ook zijn dat we een belang of idee nog aan het onderzoeken zijn. Het kan ook zijn dat uw inbreng te gedetailleerd is voor de Verkenningsfase en daarom (nog) niet is meegenomen. We richten ons nu op de hoofdkeuzes voor het gebied. Tijdens de Planuitwerkingsfase (vanaf 2020) werken we de details uit. 

Wat gebeurt er na 3 juli met mijn reactie?

Uw reactie op het concept Voorkeursalternatief betrekt de Stuurgroep bij de afronding van de plannen die in het vierde kwartaal van 2019 ter inzage gaan.

Kan ik het concept Voorkeursalternatief ontvangen?

We snappen dat u graag zo volledig als mogelijk bent geïnformeerd over de plannen. Aangezien het een tussenversie is, is het helaas niet mogelijk om het concept Voorkeursalternatief in z’n geheel te delen. Het is nog onderhanden werk.

Tijdens de inloopbijeenkomsten bespreken we het concept Voorkeursalternatief aan de hand van posters met daarop de hoofdlijnen uit het conceptrapport. U kunt dan ook een factsheet meenemen met een kaart waarop alle maatregelen staan ingetekend. De factsheet kunt u vanaf 4 juli ook op deze website downloaden.

In het vierde kwartaal van 2019 wordt het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie zes weken ter inzage gelegd. Daarin staat de vertaling van het Voorkeursalternatief. Dan is er dus alle gelegenheid alle plannen rustig door te lezen. Natuurlijk kunt u ons ook dan weer laten weten wat u ervan vindt. Dat kunt u doen door het indienen van een zienswijze.

Drie inloopmiddagen en -avonden

Laat ons weten wat u van de conceptplannen vindt. Dit kunt u 1, 2 en 3 juli ’s middags en ’s avonds doen op verschillende locaties. U bent elke dag van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur:

  • 1 juli: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum
  • 2 juli: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden
  • 3 juli: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

 

 

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.