Inloopbijeenkomsten Rivierklimaatpark: 25, 26 en 27 november 2019

07-11-2019 9822 keer bekeken 1 reacties

De tien samenwerkingspartners hebben overeenstemming bereikt over het conceptplan op hoofdlijnen voor het Rivierklimaatpark. De komende tien jaar verandert het gebied tussen Giesbeek en Arnhem in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Tijdens drie inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november 2019 lichten we het conceptplan toe, dat mede tot stand is gekomen met inwoners, agrariƫrs en andere ondernemers tijdens onder andere werkateliers, inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken.

Dit heeft geresulteerd in een evenwichtige toekomstvisie waarmee we ruimte bieden aan de verschillende functies die het gebied zo bijzonder maken. Een visie waarin we onze projectopgaven op het gebied van waterveiligheid, economische ontwikkeling, natuur, waterkwaliteit en recreatie zoveel mogelijk halen en alle belangen zijn meegewogen. Het plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Het Rivierklimaatpark in 3 minuten (animatie).

Laat weten wat u van de plannen vindt

We willen graag weer weten wat u van het conceptplan vindt. Uw reactie kunnen we dan meenemen bij de afronding ervan in het voorjaar van 2020. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar hebben 5 november jl. daarom de zogeheten Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort vrijgegeven voor inspraak. Hierin staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark met concrete doelen en maatregelen voor het gebied. Het grootste deel van het werk is echter over ongeveer tien jaar al afgerond.

De Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport liggen van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage op de vijf gemeentehuizen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen (download kennisgeving). Vanaf 14 november 2019 vindt u uitgebreide informatie over de terinzagelegging en een download van de plannen op www.rivierklimaatpark.nl. De plannen zijn vanaf 14 november ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Data en locaties inloopbijeenkomsten

We lichten de plannen en de procedure toe tijdens drie inloopbijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden elke dag plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op de volgende locaties:

  • maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
  • dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum;
  • woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

1  reacties

Peter baron van der Feltz 09-11-19 om 8:24

Ik wil, voor Westervoort en voor de toekomst voor onze jeugd een mooi weidelandschap en ruimte voor de rivier met een mooie lange meestromende nevengeul en weilanden met bloemen en geen overbemest engels raaigras. Een landschap met natuurlijke hagen van meidoorn en sleedoorn. Ik zal het echter zelf niet meer meemaken. Jammer.

Cookie-instellingen