Ontwerpstructuurvisie vanaf 14 november ter inzage: geef ook uw mening

13-11-2019 8263 keer bekeken 0 reacties

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar geven de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark vrij voor inspraak. Het conceptplan ligt vanaf morgen (14 november 2019) tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage.

Tijdens deze periode kan iedereen op de Ontwerpstructuurvisie reageren (een zienswijze indienen). Daarnaast vragen we de Commissie voor de milieueffectrapportage om een onafhankelijk advies over het bijbehorende milieueffectrapport, dat tegelijkertijd ter inzage wordt gelegd.

Aanleiding

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers hebben we één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Wat ligt er ter inzage?

De afgelopen maanden zijn twee alternatieven onderzocht op milieueffecten, kosten en baten. Deze alternatieven bestaan uit wensen van inwoners, agrariërs en andere ondernemers, overige betrokkenen en de wensen van de tien partners. Op basis van de onderzoeksresultaten, gesprekken met betrokkenen en beschikbare financiering hebben de partners eerder dit jaar een Voorkeursalternatief samengesteld en aan betrokkenen en belangstellenden voorgelegd. Dit Voorkeursalternatief is nu beleidsmatig vertaald in een Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie. Dit beleidsdocument, met daarin ook een uitvoeringsprogramma, vormt na vaststelling een toetsingskader voor de toelaatbaarheid van nieuwe ontwikkelingen in het Rivierklimaatpark. Daarnaast is de Structuurvisie vooral ook een uitnodiging om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van het Rivierklimaatpark.

Welke stukken liggen ter inzage?


De vijf gemeenten leggen twee stukken ter inzage:

 • de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie (IGSV) is de vertaling van het Voorkeursalternatief in het gemeentelijke ruimtelijk beleid; en
 • het milieueffectrapport (MER) bevat informatie over de milieueffecten van de maatregelen in de twee onderzoeksalternatieven en het Voorkeursalternatief.

Waar kunt u de stukken vinden?

De stukken zijn vanaf 14 november 2019 digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op ‘Plannen zoeken’. Vervolgens vult u onder ‘Plannaam of -nummer’ de plannaam ‘Rivierklimaatpark IJsselpoort’ of het plannummer van uw gemeente in:

 • Gemeente Arnhem: NL.IMRO.0202.IGSVRKPArnhem-ont1
 • Gemeente Duiven: NL.IMRO.0226.IGSVRKPDuiven001-ON01
 • Gemeente Rheden: NL.IMRO.0275.SVRKPRheden-ON01
 • Gemeente Westervoort: NL.IMRO.0293.IGSVRKPWVoort001-ON01
 • Gemeente Zevenaar: NL.IMRO.0299.SV99RKPZEVENAAR-ON01

Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u deze tijdens de terinzagelegging op de volgende locaties (alleen ter plekke) inzien:

 • Gemeente Arnhem (Stadskantoor), Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem
 • Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven
 • Gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg
 • Gemeente Westervoort, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort
 • Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Let op: informeer bij de betreffende gemeente naar de actuele openingstijden.

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan van donderdag 14 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019 zienswijzen indienen over de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport.

Schriftelijke zienswijze

U kunt uw zienswijze sturen naar de raad van uw gemeente, voor zover uw zienswijze over het grondgebied van deze gemeente gaat:

 • Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem of via het e-mailadres rivierklimaatpark@arnhem.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer 413977;
 • Gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z/18/034369;
 • Gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg of via het e-mailadres gemeente@rheden.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer 709978;
 • Gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z-12917; of
 • Gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar, onder vermelding van ‘Zienswijze Rivierklimaatpark IJsselpoort’ en zaaknummer Z/19/343439.

In verband met verdere correspondentie ontvangen wij graag uw naam, adres en e-mailadres.

Als uw zienswijze (ook) over het grondgebied van een andere gemeente gaat, dient u uw zienswijze (ook) naar de raad van de desbetreffende gemeente(n) te sturen.

Mondelinge zienswijze

Het is tijdens de terinzagelegging ook mogelijk om mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente:

 •  Gemeente Arnhem: de heer R. Bos, 0900-1809 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00 en 16:00 uur);
 • Gemeente Duiven: mevrouw E. Simonse, 088-6953000 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur);
 • Gemeente Rheden: de heer M. van der Leeden, 026-4976440 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur);
 • Gemeente Westervoort: mevrouw E. Simonse, 088-6953000 (bereikbaar in de ochtenden van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur);
 • Gemeente Zevenaar: de heer A. Schenk, 0316-595670 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur).

Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de indiener voorgelegd.

Overig

Verder is er de mogelijkheid om een zienswijze achter te laten tijdens de inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november 2019. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van speciale reactieformulieren.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook de Notitie Voorkeursalternatief downloaden. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste overwegingen bij de keuze van het Voorkeursalternatief. Bekijk ook de animatie over het Rivierklimaatpark. Hierin leggen we in drie minuten uit waarom de partners in het gebied aan de slag gaan en hoe het gebied de komende tien jaar op hoofdlijnen gaat veranderen.

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar rivierklimaatpark@gelderland.nl. Let op: u kunt dit mailadres niet gebruiken voor het indienen van een zienswijze.

Hoe gaat het verder?

De ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage worden betrokken bij de afronding van de Intergemeentelijke Structuurvisie. Uiteindelijk is het aan de vijf gemeenteraden om hier, naar verwachting in het voorjaar van 2020, een definitief besluit over te nemen. Indieners van zienswijzen ontvangen schriftelijk bericht over wat er met hun reactie is gedaan.

Na de vaststelling van de Structuurvisie sluiten de partners van het Rivierklimaatpark een samenwerkingsovereenkomst en neemt de minister een zogenoemde voorkeursbeslissing. Vervolgens start de fase waarin de partners gedetailleerdere ontwerpen van de plannen maken. Die worden vertaald in bestemmingsplannen en vergunningen. Ook tijdens deze fase worden belangstellenden weer nauw betrokken. De uitvoering vindt uiteindelijk gefaseerd plaats. De eerste uitvoeringsfase loopt vooralsnog tot 2028.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.