Plannen Rivierklimaatpark richting definitieve besluitvorming

09-07-2020 2389 keer bekeken 2 reacties

De tien partners hebben hun steun uitgesproken voor de realisatie van de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Als de gemeenteraden komend najaar groen licht geven voor het voorgestelde gemeentelijke beleid leggen de partners de afspraken over het vervolg vast

De plannen zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. Belangen zijn zorgvuldig meegewogen. Zo kon een evenwichtig plan tot stand komen dat zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Met ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie, scheepvaart en bedrijvigheid. De komende tien jaar verandert het riviergebied daarmee in een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Partners zetten in op uitplaatsing Struyk Verwo in Westervoort

Eind 2019 lagen de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport zes weken ter inzage. Er zijn 66 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bestonden uit complimenten voor het doorlopen proces en het gepresenteerde plan, maar bevatten ook een aantal kanttekeningen en suggesties voor het vervolg. Dit heeft beperkte aanpassing van de plannen opgeleverd.

De grootste aanpassing is de keuze om in te zetten op de uitplaatsing van betonproducent Struyk Verwo uit de uiterwaarden in Westervoort. Hiermee wordt gehoor gegeven aan diverse zienswijzen van belanghebbenden en belangstellenden uit Westervoort. Bovendien zorgt deze maatregel voor een grotere waterstandsdaling en het oplossen van een scheepvaartknelpunt en biedt het mogelijkheden voor een aantrekkelijker leefomgeving. De gesprekken die de afgelopen jaren met Struyk Verwo zijn gevoerd worden voortgezet in de volgende projectfase voor nadere uitwerking van de plannen.

Beantwoording zienswijzen

Indieners van zienswijzen ontvangen een dezer dagen een brief van hun gemeente met een verwijzing naar de voorlopige beantwoording van hun zienswijze. 

Definitief besluit in het najaar

Er is nu overeenstemming bereikt over het zogeheten Voorkeursalternatief. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven welke maatregelen de partners willen treffen om het Rivierklimaatpark de komende tien jaar te realiseren. Het Voorkeursalternatief is vertaald in de Intergemeentelijke Structuurvisie. Hierin staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark met concrete doelen en maatregelen voor het gebied.

Aangezien dit gemeentelijk beleid betreft hebben de colleges van B&W van de vijf betrokken gemeenten de Structuurvisie nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Het is aan de raden om hier in september en oktober een definitief besluit over te nemen. Dan stellen ze ook de beantwoording van de zienswijzen vast.

Naar verwachting behandelen de gemeenteraden het voorstel op de volgende data:

  • voorbereidende vergadering Zevenaar: 2 september 2020
  • voorbereidende vergadering Arnhem: 2 of 9 september 2020
  • voorbereidende vergadering Duiven: 8 september 2020
  • voorbereidende vergadering Rheden: 15 september 2020
  • voorbereidende vergadering Westervoort: 22 september 2020

De besluitvorming wordt verwacht op de volgende data:

  • raad Arnhem: 16 september 2020
  • raad Zevenaar: 16 september 2020
  • raad Duiven: 23 september 2020
  • raad Rheden: 29 september 2020
  • raad Westervoort: 12 oktober 2020

Afspraken over het vervolg

Nadat de raden de Structuurvisie hebben vastgesteld neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar Voorkeursbeslissing. Vervolgens ondertekenen de tien partners een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af dat ze de plannen voor het Rivierklimaatpark in de volgende projectfase samen gedetailleerd uitwerken en ook het afgesproken budget ter beschikking stellen. Naar verwacht valt eind 2023 het besluit om te starten met de (voorbereiding van de) uitvoering. Tot dan kunnen belanghebbenden en andere geïnteresseerden natuurlijk hun inbreng blijven leveren.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

2  reacties

28-09-20 om 14:40

Beste mevrouw Duin, hartelijk dank voor uw reactie. Zou u ons een e-mail willen sturen met uw contactgegevens zodat wij hierover nader contact met u kunnen opnemen? Ons mailadres is: rivierklimaatpark@gelderland.nl | Hartelijke groet, Marije Meulekamp, webredacteur

Duin

26-09-20 om 17:17

Hebben een prachtig chalet op Rhederlaagse Meren met eigen grond en verhuren dit als zijnde onze inkomsten om van te leven. Dit huis is ons pensioen, verder geen pensioeninkomsten. Het gedeelte waar ons vakantiehuis staat is gelegen aan de kant van de IJssel. Wordt deze kant van het park leeggehaald en hoe zit dit dan met de eigenaars van stukken grond en huis? Wij wonen zelf in Almere, dus hebben dit pas vanmorgen gehoord van onze huish.hulp die dit in de plaatselijke krant las. Kunt u ons informeren hoe één en ander er voor ons uit gaat zien? Wij hebben net dit voorjaar geïnvesteeerd in nieuwe meubels en bedden en zouden in november de keuken en apparatuur gaan vernieuwen. Nu durf ik hier niet mee door te gaan. Graag uw antwoord hoe dit voor ons gaat verlopen. mevr. Duin, Marsweg 2, Lathum. 

Cookie-instellingen