Interview | “Dankzij succesvolle en integrale samenwerking ligt er nu een stevige basis”

09-07-2020 897 keer bekeken 0 reacties

Gedeputeerde Jan van der Meer kan als voorzitter van de Stuurgroep van het Rivierklimaatpark even achteroverleunen: “Het is nu aan de vijf gemeenteraden om in het najaar een besluit te nemen over het voorstel voor het gemeentelijke beleid in het gebied langs de IJssel.”

Als zij akkoord zijn ondertekenen de tien partners een Samenwerkingsovereenkomst met afspraken over de realisatie en geeft de minister van IenW met een zogeheten Voorkeursbeslissing groen licht voor de volgende projectfase. In die fase werken we de plannen gedetailleerd uit. Ook weer met elkaar en zeker ook weer met belanghebbenden.

Jan: “Met de recente instemming van de tien partners ronden we een spannende periode af. Het was best een klus om op basis van alle beleidsopgaven en ambities van de partners en de inbreng van belanghebbenden een samenhangend, goed afgewogen en betaalbaar en uitvoerbaar plan te maken. Daar zijn we wat mij betreft in geslaagd.”

Tijd nemen

Dat gaat niet over een nacht ijs blikt Jan terug. “Soms moesten we als Stuurgroep even een pas op de plaats maken om bepaalde voorstellen goed door te kunnen spreken. Daardoor hebben we ongeveer een half jaar meer tijd nodig gehad om deze Verkenningsfase met elkaar te doorlopen. Maar door deze tijd te nemen hebben we wel de gesprekken kunnen voeren die nodig waren. Bijvoorbeeld met de agrariërs in het gebied. De tijd nemen die nodig was heeft echt z’n vruchten afgeworpen.”

Pionieren met integraal riviermanagement

Een integrale aanpak in het rivierengebied staat nog in de kinderschoenen. “Het Rivierklimaatpark is één van de eerste projecten dat zo werkt,” vertelt Jan trots. “Integraal houdt in dat de partners werken vanuit één gezamenlijke visie waarbinnen eigen opgaven in samenhang worden opgepakt. Denk aan waterveiligheid, scheepvaart, natuur en economie. De ruimte in het rivierengebied is schaars en het aantal opgaven best fors. Alleen door integraal samen te werken kunnen we doelen halen. Binnen het Rivierklimaatpark heeft deze werkwijze duidelijk tot resultaten geleid die betrokken partijen alleen niet of op zijn minst minder snel hadden kunnen bereiken. Dankzij die goede samenwerking zijn we gekomen waar we nu staan.”

Veel betrokkenheid vanuit gebied

Niet alleen de samenwerking tussen de tien partners is naar tevredenheid verlopen. Jan: “De Stuurgroep is ook erg blij met de betrokkenheid en alle inbreng van inwoners, (agrarische) ondernemers en belangenvertegenwoordigers. We hebben deze inbreng telkens meegenomen in de afwegingen voor de afronding van een tussenresultaat. Of die genoteerd voor de volgende projectfase waarin we de details gaan uitwerken.

De inspraakprocedure eind 2019 heeft een belangrijke aanpassing in het plan voor Westervoort opgeleverd. Ook hebben we rekening gehouden met de breed gedeelde wens om het gebied toegankelijk te maken voor recreatie. Door de geregelde gesprekken met de agrariërs is het toekomstperspectief van de landbouw ook zorgvuldig meegenomen.

“We zetten de samenwerking voort”

Jan kijkt tot zo ver tevreden terug op de Verkenningsfase van de negen overheden en Natuurmonumenten. “Er ligt een mooi plan op hoofdlijnen. Een stevig vertrekpunt voor verdere uitwerking met de omgeving. We zetten de samenwerking van de tien partners in de Stuurgroep voort. We kiezen er nadrukkelijk voor dat het niet in allerlei losse projecten uiteenvalt. Het gebied verdient een samenhangende aanpak. Uit de inspraakreacties blijkt veel waardering voor het doorlopen proces. Dat willen we zeker in de volgende fase zo doorzetten. Daar ga ik voor.”

In de Stuurgroep van het Rivierklimaatpark zitten dagelijkse bestuurders van alle samenwerkende partijen: gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.
De Stuurgroep geeft sturing aan het proces en bereidt de bestuurlijke besluitvorming door de betrokken partijen voor. Zij wordt geadviseerd door onder andere een Klankbordgroep met daarin belangenvertegenwoordigers.

 

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen