Gemeenteraden stellen plan Rivierklimaatpark vast

13-10-2020 1368 keer bekeken 0 reacties

De raden van de vijf betrokken gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar hebben de plannen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de afgelopen weken vastgesteld. Deze plannen staan beschreven in de Intergemeentelijke Structuurvisie.

De komende tien jaar verandert het gebied tussen Arnhem en Giesbeek in een uniek rivierpark. Het plan, dat nu op hoofdlijnen is uitgewerkt, zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Het Rivierklimaatpark in 3 minuten.

De plannen zijn samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers tot stand gekomen. Met de vaststelling geven de raden groen licht voor het voorgestelde gemeentelijke beleid.

Zienswijzen en advies

De vijf gemeenten hebben de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie van 14 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon iedereen zienswijzen indienen. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage geadviseerd over het milieueffectrapport. De vijf raden van de gemeenten hebben deze zienswijzen en adviezen betrokken bij hun recente besluiten over de Structuurvisie.

Stukken inzien

De Structuurvisie (inclusief bijbehorend milieueffectrapport) en de Nota Zienswijzen kunnen worden geraadpleegd op deze website. Kijk daarvoor op de pagina Documenten in de map ‘Besluit raad gemeente’. Op de gemeentehuizen is tijdens kantoortijden ook een papieren versie in te zien.

Tegen het besluit tot vaststelling van de Structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Vervolgproces

Nu de raden de Structuurvisie hebben vastgesteld kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar Voorkeursbeslissing nemen. Vervolgens ondertekenen de tien partners nog dit jaar een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af dat ze de plannen voor het Rivierklimaatpark in de volgende projectfase samen gedetailleerd uitwerken en ook het afgesproken budget ter beschikking stellen.

In de planuitwerkingsfase die nu gaat beginnen gaan we graag weer met u in gesprek om de plannen verder uit te werken. Dit moet uiteindelijk leiden tot bestemmingswijzigingen en vergunningen, waarop u formeel kunt reageren (een zienswijze indienen) en waartegen ook beroep bij de rechter mogelijk is. Naar verwachting valt eind 2023 het besluit om te starten met de (voorbereiding van de) uitvoering.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen