Interview met Mark Eichner

22-06-2022 309 keer bekeken 0 reacties

Mark Eichner werkt als programmamanager voor Rivierklimaatpark en is in dienst bij Rijkswaterstaat. Samenwerken in een mixed team van verschillende overheden aan een collectieve opgave, vindt hij de mooiste uitdaging van het project. Vooral omdat je dan kunt bijdragen aan elkaars ambities.

Mark krijgt energie van het schakelen tussen de verschillende belangen van de partijen: het aan de orde stellen van zaken, doorvragen en respecteren van andermans mening. Als programmamanager bewaakt hij de grote lijnen, rapporteert hij aan de Stuurgroep en denkt hij telkens vooruit: wie moet ik over dit onderwerp informeren? Zijn doel is om alle informatie zo open en betrouwbaar mogelijk te bespreken.

Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd?

Mark: ‘Het programma heeft in 2021 een doorstart gemaakt en er is achter de schermen hard gewerkt. Het programmaplan is geactualiseerd (dit is het plan waar alle doelen en werkwijzen van het programma in staan). Verder is het werkgebied vastgesteld: wat hoort wel en wat hoort niet in het plan voor Rivierklimaatpark? Waar het vorig jaar begon met een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de partners, hebben we nu een hele gereedschapskist gereed voor de volgende fase, de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief (VKA) uit tot een gedetailleerd ontwerp.  Als we alle opgaven in het Rivierklimaatpark allemaal afzonderlijk zouden uitvoeren, dan hadden we veel meer geld en personeel nodig. Nu kunnen we gebruikmaken van elkaars expertise en opgaven combineren. Dat levert een geweldige win-winsituatie op’, aldus Mark.

Wat doen we de komende tijd bij Rivierklimaatpark?

‘We zijn nu bezig met een ingenieursbureau te werven. Hiervoor schrijven we nu de aanbestedingsstukken. We verwachten dat het ingenieursbureau eind 2022/begin 2023 aan boord is. Het ingenieursbureau gaat het ontwerp uitwerken op steeds kleiner detailniveau. Over enkele jaren kunnen we dan besluiten over een voorkeursvariant. Als het goed is hebben we dan groen licht om het plan uit te gaan voeren. Deze tijd is nodig vanwege de besluitvormingsprocessen van alle overheden die betrokken zijn in het programma.’ Mark Eichner kijkt uit naar de samenwerking met het ingenieursbureau.

Stappen volgens MIRT

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een MIRT-project. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma's in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen). MIRT volgt bepaalde spelregels en fases. Rivierklimaatpark bevindt zich nu in de MIRT planuitwerkingsfase. Aan het eind van deze fase besluit de minister of het project wettelijk en financieel mogelijk is: de Projectbeslissing. Met de Projectbeslissing start de volgende fase: de MIRT realisatie. In die komt er een aannemer aan boord die het werk uitvoert en daarna oplevert.

 

----------->Startbeslissing --------> Voorkeursbeslissing -----> Projectbeslissing -----------> Opleveringsbeslissing
 

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen