Quickscan beschermde natuur gereed

15-09-2022 387 keer bekeken 0 reacties

Voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een Quickscan flora en fauna opgesteld. In dit rapport is via een bureaustudie en locatiebezoek naar de beschermde natuurwaarden gekeken in het Rivierklimaatpark. Het gaat dan voornamelijk over beschermde plant- en diersoorten.

Daarnaast gaat het rapport over gebiedsbescherming en de invloed die de aanleg en realisatie van het Rivierklimaatpark heeft op het Gelders natuurnetwerk (GNN). De Quickscan laat zien welke beschermde soorten er voorkomen in het gebied en wat mogelijke effecten zijn. Ook geeft het aan naar welke natuurwaarden we verder onderzoek moeten doen. Bijvoorbeeld naar broedvogels, marterachtigen, vleermuizen, de bever, das en otter.

Natura 2000

De Quickscan geeft een inschatting van de invloeden van het project, in relatie tot de doelen voor Natura 2000-gebied Rijntakken. De invloeden die niet zijn uit te sluiten, worden in de volgende onderzoeksfase onderzocht in een zogenaamde Natuurtoets en/of Passende Beoordeling. Voor de bomen in het gebied is gekeken welke delen beschermd zijn via de Wet natuurbescherming.

Gelders natuurnetwerk

In de Omgevingsverordening Gelderland staan doelen en richtlijnen voor het Gelders natuurnetwerk. Aan deze doelen moet worden voldaan als je veranderingen wilt aanbrengen in het natuurgebied. In de Quickscan is dit getoetst. Daarnaast is gekeken naar de grenzen voor ganzenrustgebied of weidevogelgebied.

Voor alle onderdelen is geconcludeerd welke effecten zijn uit te sluiten en wat de onderdelen zijn die verder moeten worden onderzocht om het effect op de natuur te kunnen bepalen.

De Quickscan Flora en fauna lezen 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen