Gerrit Dijkstra vertrekt bij Rivierklimaatpark

03-04-2023 480 keer bekeken 0 reacties

Gerrit Dijkstra neemt afscheid van Rivierklimaatpark, hij was 7 jaar betrokken als omgevingsmanager, heeft veel gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers in het gebied en hij was vaak te zien bij werkateliers en inloopbijeenkomsten. We interviewden hem over zijn werk bij Rivierklimaatpark.

Waar heb jij je in de afgelopen 7 jaar vooral voor ingezet?

In de afgelopen jaren heb ik me vooral beziggehouden met het organiseren van het participatieproces van Rivierklimaatpark IJsselpoort. In het begin met het voeren van zoveel mogelijk gesprekken met mensen die in het gebied wonen, werken en ondernemen. Dit is een enorme verrijking geweest voor ons beeld van wat er in het gebied speelt. We hadden bijvoorbeeld de opgave voor hoogwaterveiligheid duidelijk in beeld, maar in veel gesprekken kwam juist de laagwaterproblematiek naar voren. Dit is een probleem waar de beroepsvaart en jachthavens veel last van hebben. Voor mij is dit een mooi voorbeeld hoe de kennis van mensen uit het gebied een waardevolle bijdrage levert om tot een goed en evenwichtig plan te komen. Met het organiseren van werkateliers hebben we hier een vervolg aan gegeven door zoveel mogelijk informatie uit het gebied op te halen.

Wat vond je het meest spannend in de afgelopen fase?

Vrij snel na de start van de verkenningsfase werd duidelijk dat de agrariërs het plan voor Rivierklimaatpark als een bedreiging zagen. We zijn toen met de agrariërs om tafel gegaan en hebben besproken hoe we de landbouw een goede plek zouden kunnen geven binnen Rivierklimaatpark. Dat resulteerde in een Toekomstverkenning voor de landbouw, waarvoor we keukentafelgesprekken hebben gevoerd met alle agrariërs. In de jaren daarna zijn we steeds over het toekomstperspectief in gesprek gebleven. We hebben de pachtrechten van een bedrijf aan weten te kopen waardoor er meer ruimte voor de doorgaande bedrijven is ontstaan. Verder zijn we nu al geruime tijd in gesprek over de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. En het is mooi om te zien hoe de agrarische ondernemers hier inmiddels stappen in zetten.

Wat vond je het mooiste om te doen?

Voor mij was het erg leuk om met een team geweldige collega’s aan deze uitdagende gebiedsopgave te mogen werken. Steeds samen zoeken naar wat de volgende stap zou kunnen zijn en dat goed afstemmen met de samenwerkende partners en de omgeving. Als dat uiteindelijk lukt en het plan met zoveel draagvlak wordt vastgesteld, geeft dat enorm veel voldoening.  

Is er nog iets dat je ons mee wil geven in de Planuitwerkingsfase?

Blijf vooral goed in gesprek met alle partners, bewoners en ondernemers. Er ligt een mooie basis in het voorkeursalternatief en er valt nog het nodige uit te zoeken. Daarnaast vragen bijvoorbeeld de stikstofproblematiek en klimaatadaptatie creativiteit van alle betrokkenen. Hier kom je alleen verder mee in gesprek met elkaar. 

Gerrit wordt opgevolgd door Floor van Gaasbeek en Niels Heres.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen