Volop vragen en ideeën tijdens inloopavonden

17-07-2017 1193 keer bekeken 0 reacties

De eerste week van juli vonden twee inloopavonden plaats over het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Tijdens deze bijeenkomsten werd meteen duidelijk hoe betrokken onder andere bewoners en ondernemers uit het gebied zijn bij hun leef- en werkomgeving.

De terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) was de directe aanleiding voor de inloopavonden. Het waren ook meteen mooie gelegenheden om weer eens bij te praten met betrokkenen en belanghebbenden. We kregen veel vragen en ook al veel ideeën voor de toekomstige inrichting.

 

Waterveiligheid is leidend

We kregen veel vragen. Veel over wel of niet geplande veranderingen op specifieke locaties: hoe kan de vaaropening bij de beverburcht in de Vaalwaard worden vergroot, blijft het mooie aanzicht van de zuidzijde van de Steegse haven behouden, wordt de landschappelijke waarde van de eilandjes in Rhederlaag benut? Vragen waarop we nog geen concreet antwoord hebben, maar die we wel hebben genoteerd. Binnen ons project ligt op dit moment namelijk nog niets vast. Het enige dat vaststaat is dat we in het kader van het landelijke Deltaprogramma de waterveiligheid gaan verbeteren.

 

Hoogwater én laagwater

Er werden ook zorgen uitgesproken. Een aantal agrariërs maakt zich zorgen over het groeiperspectief van hun bedrijven. Zij hebben hier met ondersteuning van het projectteam al een rapport met toekomstperspectief voor opgesteld. De agrariërs gaven tijdens de bijeenkomst aan tevreden te zijn over de wijze waarop zij bij het huidige proces worden betrokken na zich een paar jaar geleden niet gehoord te hebben gevoeld.

 

Meerdere bewoners rond het recreatiegebied Rhederlaag maken zich zorgen over de zandwinning daar en willen weten hoe we dit meenemen. Een onderwerp waar veel om te doen is. De bewoners van Riverparc wonen bijvoorbeeld buitendijks en zijn benieuwd hoe we met hun belangen omgaan.

 

Interessant was ook het aandachtspunt van woonbootbewoners en havenbeheerders: het projectteam heeft het tot nu toe over de hoogwaterproblematiek. Maar deze mensen hebben meer last van het lage water. Door de langere droge periodes is ook dat een probleem aan het worden.

 

Duurzame energiekans prikkelt

Er waren ook al veel ideeën voor de toekomstige inrichting van gebied. Tijdens de inloopavonden inspireerde met name het thema duurzame energiewinning. We kregen meerdere invullingen van deze ontwikkelkans. Bijvoorbeeld om de waterkracht van de riviergeul te benutten.

 

Er waren ook al ideeën voor meer recreatie en betere toegankelijkheid van de uiterwaarden door de aanleg van fiets-, struin- en wandelpaden en ruiterpaden. Waarbij de Vogelwerkgroep haar zorg uitsprak over verstoring van rustgebieden van vogels in de uiterwaarden.

 

Veel mooie en leuke ideeën dus al. We nodigen belanghebbenden en betrokkenen van harte uit om tijdens de werkateliers in september meer ideeën en wensen in te brengen.

 

Vragen buiten onze projectscope

Er waren ook vragen over andere initiatieven en ontwikkelingen in het gebied. Vanzelfsprekend is voor een buitenstaander niet altijd duidelijk wat wel en wat niet binnen de scope van het project hoort. We houden nieuws over andere gebiedsontwikkelingen in de uiterwaarden voor u in de gaten en nemen relevant nieuws op in een overzicht in onze nieuwsbrief.

 

“Meer ruimte voor de rivier en recreatie”

De gastgemeenten van de inloopavonden kijken tevreden terug op de bijeenkomsten en kijken uit naar het gezamenlijke traject dat nog voor ons ligt:

 

Nicole Olland, wethouder gemeente Rheden: “Niet alleen krijgt de IJssel meer ruimte door het Rivierklimaatpark IJsselpoort maar ook het gebied rondom de IJssel wordt aantrekkelijker voor bezoekers. En het mogelijk toegankelijker maken van de uiterwaarden kan een mooie impuls zijn voor recreatie en toerisme. Maar hóe het plan eruit komt te zien, ligt nog helemaal open. En daarom vind ik het erg belangrijk om alle belanghebbenden, zoals agrariërs en ondernemers in het gebied maar zeker ook onze inwoners mee te nemen in het hele proces. En dat betekent dat wij hen op tijd en goed informeren en naar hun mening vragen.

 

Evelyn Simonse, projectgroeplid gemeente Westervoort: “Samen met alle gebruikers van de uiterwaarden verkennen we hoe we het gebied kunnen inrichten. Westervoort ziet in deze ontwikkeling een kans om zich naar de rivier toe te keren, om het contact met de rivier aan te gaan. We gaan op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie. Op de inloopavond in Westervoort zijn veel mensen afgekomen die nieuwsgierig waren naar wat er in het gebied gaat gebeuren en ook hun zorg wilden uitspreken. Velen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Een goed initiatief om betrokken te zijn en blijven bij de verdere ontwikkeling van het Rivierklimaatpark.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen