Waterschap Rijn en IJssel voert grondonderzoek uit voor sterke dijken

28-09-2017 1238 keer bekeken 0 reacties

Vanaf eind september tot begin december 2017 voert waterschap Rijn en IJssel grondonderzoek uit. Dit onderzoek naar de samenstelling en opbouw van de grondlagen van de dijken vindt onder andere plaats in het plangebied van Rivierklimaatpark IJsselpoort.


Nieuwe normering dijken

Per 1 januari 2017 zijn de normen voor onze dijken verzwaard. Naar aanleiding daarvan onderzoeken waterschappen welke dijken aan deze nieuwe normering voldoen en welke dijken moeten worden versterkt.

Waterschap Rijn en IJssel voert van eind september tot begin december 2017 grondonderzoek uit in het eerste deel van dijkring 48 vanaf Spijk tot aan de A12 bij Westervoort. Begin 2018 onderzoekt het waterschap ook de dijken van Doesburg tot aan Zutphen.
 

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Het grondonderzoek wordt voor een deel uitgevoerd binnen het plangebied van Rivierklimaatpark IJsselpoort. In dit project is werken aan hoogwaterveiligheid één van de opgaven. We verkennen onder andere welke maatregelen mogelijk zijn om de dijken in het gebied waar nodig te versterken. Ook verkennen we in hoeverre rivierverruimende maatregelen een waterstandsdaling kunnen opleveren, zodat minder dijkversterkende maatregelen nodig zijn.
 

Waterschappen werken aan waterveiligheid

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Daarnaast is de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk gestegen. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen