Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rivierklimaatpark vastgesteld

16-01-2018 4121 keer bekeken 0 reacties

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Rivierklimaatpark IJsselpoort is vastgesteld door de vijf betrokken gemeenten. In de NRD staat beschreven waar het project over gaat en lichten we toe waarom en hoe we in 2018 onderzoek doen naar de milieueffecten van de conceptontwerpen.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Aangezien de herinrichting van de IJssel-uiterwaarden effect kan hebben op het milieu moeten we een milieueffectrapportage opstellen waarvoor we een zogeheten milieueffectrapportage-procedure moeten doorlopen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijven we binnen welke kaders we gaan onderzoeken, hoe gedetailleerd we dat doen en hoe we het onderzoek uitvoeren.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp van de NRD lag van 29 juni tot 10 augustus 2017 ter inzage op de vijf gemeentehuizen. Gedurende deze zes weken kon iedereen een zienswijze indienen. Ook hebben we aan een aantal wettelijke adviseurs, medeoverheden en de Commissie voor de Milieueffectrapportage om advies gevraagd.

 

We hebben in totaal veertien zienswijzen en adviezen ontvangen. In de reactienota zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rivierklimaatpark zijn de reacties samengevat en beantwoord. De zienswijzen en adviezen hebben geleid tot enkele wijzigingen in de NRD. Deze staan ook beschreven in de reactienota. Indieners van zienswijzen zijn inmiddels geïnformeerd over de wijzigingen en de vaststelling van de NRD.

 

Vastgesteld

Nu de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar de definitieve versie van de NRD hebben vastgesteld kunnen we beginnen met de milieueffectrapportage-procedure.

 

Tegen de vaststelling van de NRD is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen