Vier kansrijke inrichtingen uiterwaarden IJssel

13-03-2018 6515 keer bekeken 0 reacties

Van ruim 150 ideeën van belanghebbenden naar vier mogelijke oplossingen voor de inrichting van de uiterwaarden en het verbeteren van de waterveiligheid. Dat is het resultaat van het eerste jaar intensief samenwerken met tien regionale partners en ruim 125 bewoners, ondernemers en agrariërs.

Dit resultaat hebben we verwerkt in de zogeheten Notitie Kansrijke Oplossingen. Deze notitie is in conceptversie goedgekeurd door alle betrokken bestuurders. Tijdens de inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april geven we een toelichting op de inhoud en kunt u reageren op de ideeën. De conceptnotitie kunt u nu al inzien op onze website.

Waarnemend voorzitter van de Stuurgroep, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Er zijn veel wensen en ideeën ingediend. Dat laat zien dat de betrokkenheid bij dit project groot is. Als Stuurgroep gaan we met alle partners en in samenspraak met het gebied een gezamenlijk toekomstperspectief formuleren. Dat is de volgende fase, waarin we ook milieuonderzoek doen. Voor nu is de vraag of we volledig zijn met de inventarisatie.

Welke inbreng is meegenomen?

De in 2017 opgehaalde wensen van de samenwerkende partijen en belanghebbenden in het gebied hebben we dus verwerkt in vier kansrijke oplossingsrichtingen: vier mogelijke oplossingen voor de inrichting van de IJssel-uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek.

Naast inbreng van belanghebbenden zijn er op basis van literatuurstudie ook bouwstenen ingebracht door deskundigen van een ingenieursbureau. Waaronder rivierkundig onderzoek en onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Tot slot is vanzelfsprekend rekening gehouden met de al lopende ontwikkelingen in het gebied. Een aantal van die ontwikkelingen is (min of meer) een gegeven, zoals de overnachtingshaven bij Giesbeek en de inrichting van de gronden van Natuurmonumenten in de Velperwaarden en de Koppenwaard.

Beleving gebied en duurzaamheid

De meeste inbreng uit het gebied is meegenomen in de mogelijke oplossingen. Voorwaarde was dat een wens of idee bijdraagt aan één van de vier opgaven van het project. Tijdens onder andere de werkateliers in september werd duidelijk dat u vooral wilt kunnen genieten van het gebied. Er is bijvoorbeeld behoefte aan struinpaden, extra pontjes en het maken van korte wandelingen vanuit de dorpen. Ook staat duurzaamheid hoog op de agenda van veel betrokkenen.

Vier accenten

Elke oplossingsrichting in de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen heeft een eigen accent gekregen:

  • Ruimte voor landbouw en dijken: bij deze oplossingsrichting verandert er weinig aan het uiterlijk van het uiterwaardengebied en het landbouwkundig gebruik daarvan. Het huidige riviersysteem wordt in stand gehouden doordat we de dijken versterken. De beleving van het gebied wordt verbeterd. 
  • Ruimte voor bedrijvigheid en duurzame energie: in deze oplossingsrichting verandert het Rivierklimaatpark in een uiterwaardengebied waar een brede combinatie van functies zichtbaar wordt met duurzame energiewinning, bedrijvigheid en recreatie. Door nieuwe geulen en natuurlijke vormgeving van IJsseloevers zal het uiterlijk van het huidige riviersysteem deels veranderen.
  • Ruimte voor landschap en cultuurhistorie: het karakter van het historische uiterwaardenlandschap van de Boven IJssel wordt versterkt, cultuurhistorische elementen beter zichtbaar gemaakt en er is meer ruimte voor natuur en recreatie in de uiterwaarden. Er ontstaat meer dynamiek in het riviersysteem door het verlagen van kades, maaiveldverlaging en aanpassingen aan oevers.
  • Ruimte voor natuur en water: de IJssel krijgt meer ruimte waardoor een dynamisch en natuurlijk rivierenlandschap ontstaat. Er is sprake van natuurontwikkeling door een aaneenschakeling van natuurlijke uiterwaarden en verbinding tussen Veluwe en de grote rivieren. Kades en maaiveld worden verlaagd en oevers van IJssel, plassen en geulen worden natuurlijk vormgegeven. Alle uiterwaarden worden toegankelijk gemaakt waardoor de beleving van het gebied groter wordt.

Hoe komen we tot één toekomstperspectief?

Reacties die we tijdens de inloopbijeenkomsten ontvangen verwerken we in de notitie. Daarna wordt deze definitief vastgesteld door de bestuurders. De in de notitie opgenomen maatregelen gaan we vervolgens nader onderzoeken. We onderzoeken bijvoorbeeld wat de effecten op het milieu zijn en of de maatregelen financieel en technisch haalbaar zijn.

Uiteindelijk blijft uit de vier oplossingsrichtingen een set maatregelen over die we verwerken in het Voorkeursalternatief: het gezamenlijke toekomstperspectief. Dit voorkeursalternatief leggen we ook weer aan u voor voordat we deze definitief maken.

De minister neemt vervolgens, samen met regionale bestuurders, het zogeheten Voorkeursbesluit: ofwel groen licht voor de volgende fase.

Tijdens de inloopbijeenkomsten in april lichten we dit vervolgproces toe. Dan vertellen we ook hoe u betrokken kunt blijven.
 

Foto: Annelie Woltjer

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen