Ruimtelijke kwaliteit uiterwaarden levert drie ambities op

28-03-2018 3842 keer bekeken 0 reacties

Het project Rivierklimaatpark IJsselpoort is ontstaan omdat we het gebied duurzaam en klimaatbestendig willen inrichten. Dit willen we onder andere doen door de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. In 2017 hebben we de huidige waarden in kaart gebracht en vertaald naar drie ruimtelijk ambities.

Aantrekkelijke en functionele leefomgeving

De IJsselpoort vormt een bijzondere plek in het rivierengebied. Het is gelegen in het dal van de Veluwe wat bijzondere hoogteverschillen en uitkijkpunten oplevert. De poort is echter ook vrij smal. Het is ingesnoerd door de stedelijke bebouwing. Dit maakt het gebied niet alleen voor het water maar ook voor planten en dieren moeilijk passeerbaar. Tegelijkertijd is het gebied voor de bewoners en omwonenden een plek om te werken en recreƫren. Door de aanwezigheid van grote wegen en het ontbreken van entrees is het gebied echter moeilijk toegankelijk.

 

Door het verbeteren van de toegankelijkheid, het herstel van de kenmerkende natuurwaarden en het goed inpassen van het economisch gebruik kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied worden versterkt. Hiermee streeft het Rivierklimaatpark een aantrekkelijke en functionele leefomgeving na, die ook in de toekomst zijn waarde behoudt.

 

Op basis van literatuur- en veldonderzoek is de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied beschreven. Vervolgens hebben we samen met onafhankelijke landschapsarchitecten drie ruimtelijke ambities opgesteld. Deze zijn verwerkt in de vier oplossingsrichtingen in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.
 

Ambitie 1: Dynamische rivier en natuursysteem


Kwaliteit gebied:

Door de positie van de uiterwaarden aan de Veluwerand en aan het begin van de IJssel vormt het gebied een belangrijke ecologische verbinding tussen Gelderse poort, Veluwe en IJsseldelta.

 

Ambitie:

Door het terugbrengen van rivierdynamiek in de uiterwaarden van de IJssel wordt het ecologisch functioneren van het gebied verbeterd. Ook de natuurlijke zanddynamiek wordt hersteld waarmee de huidige scherpe insnijding van de rivierbodem wordt verkleind. Het gebruik van de vaarweg bij lage rivierwaterafvoeren wordt hiermee verbeterd.
 

Ambitie 2: Duurzame energie in de stadsrandzone


Kwaliteit gebied:

Door de aanwezigheid van stromend water, en grote diepe plassen biedt het gebied kansen voor het winnen van duurzame energie. Deze kan direct worden gebruikt in de omliggende dorpen en steden.

 

Ambitie:

De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Nederland. Door de ontwikkeling van duurzame energie in het gebied voegen we bovendien een educatief component toe. Dit kan een nieuwe dimensie zijn van het recreatief gebruik van het gebied.
 

Ambitie 3: Recreatieve netwerken en cultuurhistorie


Kwaliteit gebied:

Het gebied is op dit moment weinig toegankelijk voor omwonenden en recreanten. Het ligt ook voor een deel aan de achterkant van de omliggende dorpen en steden.

 

Ambitie:

Er ligt een grote kans om (nieuwe) recreatieve wandel- en fietsnetwerken te koppelen aan de (cultuur)historische karakteristieken van het gebied. Dit vergroot de beleving van de uiterwaarden en daarmee de recreatieve waarde.
 

 

Download de Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit

In de Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u een beschrijving van de huidige waarden van het gebied en de ruimtelijke kansen die voor het gebied worden gezien. U kunt de inventarisatie downloaden op onze website.

 

Heeft u vragen over de handreiking? Kom dan naar de inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april 2018 of stuur een e-mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl

 

De inventarisatie wordt het komende jaar betrokken bij het proces om te komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief (het Voorkeursalternatief). U krijgt de gelegenheid om op dit alternatief te reageren voordat deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en de minister.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen