Ook hoogwater in projectgebied Rivierklimaatpark

17-01-2018 2028 keer bekeken 0 reacties

Het was de afgelopen tijd volop in het nieuws: het jaar begon met hogere waterstanden op de grote rivieren dan normaal is voor deze tijd van het jaar. Ook in ons projectgebied was sprake van hoogwater. Onder andere de uiterwaarden bij Westervoort en IJsseloord liepen onder en deden dus hun werk.

Waar kwam het hoge water vandaan?

Door de vele neerslag in Duitsland en het smelten van sneeuw in Zuid-Duitsland en Zwitserland steeg het water in de Rijn. De waterstand in de IJssel wordt onder andere door de Rijn beïnvloed dus ook daar steeg het water flink. In ons projectgebied, tussen IJsselkop en Giesbeek, bereikte het water in de IJssel op 10 januari het hoogste punt: tussen circa 12 meter boven NAP (IJsselkop) en circa 10.75 meter boven NAP (De Steeg). Sinds 12 januari daalt het water weer.

 

Geen grote knelpunten

De uiterwaarden zijn op sommige plekken ondergelopen, zoals bij Westervoort en IJsseloord, en deden dus precies waarvoor ze bedoeld zijn: door de extra ruimte voor de rivier pieken in de afvoer van rivierwater opvangen. Ook de waterkeringen deden hun werk om mensen, bebouwing en gronden achter de dijken te beschermen.

 

Gedurende het hoge water heeft waterschap Rijn en IJssel extra dijkinspecties uitgevoerd. Er zijn geen grote knelpunten. Ook tijdens het dalen van het rivierwater gaan de inspecties door. Het waterschap blijft alert, omdat snel dalend water ook kan zorgen voor schade aan dijken en kaden.

 

De gevolgen in ons projectgebied lijken dus beperkt. De rivieren, uiterwaarden en keringen kunnen dan ook een hogere waterstand aan dan waar nu sprake van was. Wel werd een aantal maatregelen genomen door de gemeenten. Zo werd een aantal fietspaden tijdelijk afgesloten en is het veerpontje tussen Dieren en Olburgen een aantal dagen uit de vaart geweest.

 

Goed voor de natuur

Het tijdelijke water in de uiterwaarden is goed voor de natuur. Zo profiteren diverse vogels van het water in het Velperplasje. Het water neemt zand en klei mee dat zich op de oevers en de graslanden afzet. Ook plantenzaden worden meegevoerd. Nieuwe soorten kunnen zo in het gebied terechtkomen waardoor de variatie van bloemen en planten toeneemt.

 

Hogere waterstanden in de toekomst

Door klimaatverandering verwachten we vaker en nog hogere waterstanden. Meer dan rivieren nu op een veilige manier aan kunnen. Overal in Nederland treffen we maatregelen om ons daarop voor te bereiden. Alle plannen zijn opgenomen in het landelijke Deltaprogramma.

 

Ook Rivierklimaatpark IJsselpoort is onderdeel van dit programma. De veilige afvoer van rivierwater is de belangrijkste functie van ons projectgebied, de IJssel-uiterwaarden tussen IJsselkop en Giesbeek. Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen, samen met bewoners, ondernemers, agrariërs en recreanten in het gebied, onder andere hoe we de waterveiligheid in dit gebied kunnen verbeteren. Dit willen we doen door een slim samenspel van dijkversterking en meer ruimte voor de IJssel. Hoe we dit gaan doen is naar verwachting eind 2019 duidelijk. Opties zijn bijvoorbeeld de aanleg van een nevengeul en het verwijderen van obstakels in de rivier. Door de IJssel meer ruimte te geven zijn de hoogwaterstanden lager doordat het water beter kan worden afgevoerd.

 

Bent u benieuwd of u droge voeten houdt bij eventuele overstromingen? Kijk dan op www.onswater.nl.

 

Mooie beelden

Het hoge water in ons projectgebied leverde mooie beelden op (zie na het artikel).

 

Heeft u ook foto’s gemaakt? Of heeft u iets bijzonders meegemaakt door het hoge water? Stuur uw foto (in zo hoog mogelijke resolutie) of uw verhaal dan naar rivierklimaatpark@gelderland.nl. Dan plaatsen wij dit op onze website.

 

Hoog water in de Velperwaarden (bron: Natuurmonumenten)

 

Hoogwater op 9 januari 2018 bij het verdeelwerk Nederrijn-IJssel bij Westervoort (bron: Waterschap Rijn en IJssel)

 

Bij dreiging van overstroming van de zomerkade in de Koppenwaard wordt het inlaatwerk opengezet door het waterschap (7 januari 2018)

 

Uiterwaarden ter hoogte van Westervoortsebrug overstroomd (7 januari 2018)

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen