Rivierklimaatpark IJsselpoortOp weg naar toekomstbestendige IJsseluiterwaarden

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (2018)

In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO, 2018) staan vier kansrijke oplossingen voor de inrichting van de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek en voor het verbeteren van de waterveiligheid in dat gebied.

 

De NKO is het resultaat van een eerste analyse van de door partners en gebruikers ingebrachte bouwstenen. Het rapport geeft inzicht in dit proces van het vaststellen van de kansrijke oplossingsrichtingen. Het rapport vormt samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) de basis voor de onderzoeken die we in 2018 en 2019 uitvoeren.

 

Vier kansrijke inrichtingen plangebied

Vaststaat is dat we sowieso in alle oplossingen de dijken gaan versterken om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Elke oplossingsrichting in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen heeft daarnaast een eigen accent gekregen:

Oplossingsrichting 1: Ruimte voor dijken en landbouw

Bij deze oplossingsrichting verandert er weinig aan het uiterlijk van het uiterwaardengebied en het landbouwkundig gebruik daarvan. Het huidige riviersysteem wordt in stand gehouden doordat we de dijken versterken. De beleving van het gebied wordt verbeterd. 

Oplossingsrichting 2: Ruimte voor bedrijvigheid en energie

in deze oplossingsrichting verandert het Rivierklimaatpark in een uiterwaardengebied waar een brede combinatie van functies zichtbaar wordt met kleinschalige duurzame energiewinning, bedrijvigheid en recreatie. Door nieuwe geulen en natuurlijke vormgeving van IJsseloevers zal het uiterlijk van het huidige riviersysteem deels veranderen.

Oplossingsrichting 3: Ruimte voor landschap en cultuurhistorie

Het karakter van het historische uiterwaardenlandschap van de Boven IJssel wordt versterkt, cultuurhistorische elementen beter zichtbaar gemaakt en er is meer ruimte voor natuur en recreatie in de uiterwaarden. Er ontstaat meer dynamiek in het riviersysteem door het verlagen van kades, maaiveldverlaging en aanpassingen aan oevers.

Oplossingsrichting 4: Ruimte voor natuur en water

De IJssel krijgt meer ruimte waardoor een dynamisch en natuurlijk rivierenlandschap ontstaat. Er is sprake van natuurontwikkeling door een aaneenschakeling van natuurlijke uiterwaarden en verbinding tussen Veluwe en de grote rivieren. Kades en maaiveld worden verlaagd en oevers van IJssel, plassen en geulen worden natuurlijk vormgegeven. Alle uiterwaarden worden toegankelijk gemaakt waardoor de beleving van het gebied groter wordt.

Status rapport

In het eerste kwartaal van 2018 is de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) vrijgegeven door de stuurgroep en de bestuurders van de tien partners. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april 2018 konden de gebruikers uit het gebied reageren op de kansrijke oplossingen. Op basis daarvan en de adviezen van de Commissie m.e.r., de Klankbordgroep en het Q-team, is de NKO in september 2018 definitief vastgesteld door de tien partners en zijn we gestart met de uitwerking en (milieu)onderzoeken.

Kan ik nog reageren op de NKO?

U kunt niet meer reageren op de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO). Deze is in september 2018 definitief vastgesteld door de tien betrokken partijen na een consultatieronde met onder andere de belanghebbenden uit het gebied.

Wilt u toch nog iets kwijt? U kunt natuurlijk altijd uw mening geven over plannen voor het Rivierklimaatpark. Dit kunt u doen tijdens bijvoorbeeld Open Coffees en inloopbijeenkomsten (agenda), of per e-mail: rivierklimaatpark@rws.nl.

Downloads

Nieuws en achtergrondinformatie

 

Cookie-instellingen