Rivierklimaatpark IJsselpoortOp weg naar toekomstbestendige IJsseluiterwaarden

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2017)

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD, 2017) zijn de diverse ruimtelijke opgaven benoemd en is de reikwijdte en het detailniveau van het nog uit te voeren milieuonderzoek (m.e.r.) aangegeven.

 

Status

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is eind 2017 door de vijf betrokken gemeenten vastgesteld na formele inspraak waarbij zienswijzen zijn ingediend.
 

Kan ik nog reageren op de NRD?

U kunt niet meer reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze is in november 2017 definitief vastgesteld na een terinzagelegging van zes weken.

Wilt u toch nog iets kwijt? U kunt natuurlijk altijd uw mening geven over plannen voor het Rivierklimaatpark. Dit kunt u doen tijdens bijvoorbeeld Open Coffees en inloopbijeenkomsten (agenda), of per e-mail: rivierklimaatpark@rws.nl.

 

Downloads

Nieuws en achtergrond

 

Cookie-instellingen