Rivierklimaatpark IJsselpoortOp weg naar toekomstbestendige IJsseluiterwaarden

Persbericht Rivierklimaatpark

13 maart 2018

Regionale samenwerking levert vier kansrijke inrichtingen uiterwaarden IJssel op

Van 150 wensen naar vier kansrijke oplossingen voor de inrichting van de uiterwaarden van de IJssel en het verbeteren van de waterveiligheid. Dat is het resultaat van het eerste jaar intensief en succesvol samenwerken met tien regionale partners en ruim 125 bewoners, ondernemers en agrariërs uit het gebied.

Alle ingebrachte ideeën en wensen die bijdragen aan de doelstellingen van het project zijn verwerkt in vier veelbelovende gebiedsschetsen voor de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Deze vier schetsen hebben allemaal een eigen accent gekregen: landbouw en dijken, bedrijvigheid en duurzame energie, landschap en cultuurhistorie en natuur en water. Het gezamenlijk uit te voeren toekomstperspectief, dat naar verwachting eind 2019 gereed is, wordt een combinatie van deze maatregelen.

Duurzame energie vanzelfsprekend

De gebiedsschetsen staan toegelicht in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. De colleges van B&W hebben met deze notitie ingestemd en is vanaf vandaag in te zien op www.rivierklimaatpark.nl. Ook voorstellen voor duurzaamheid zijn hier in mee genomen.

Waarnemend voorzitter van de Stuurgroep, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk : “Er zijn veel wensen en ideeën ingediend. Die laat zien dat de betrokkenheid bij dit project groot is.  Als Stuurgroep gaan we er vervolgens met alle partners en in samenspraak met het gebied op basis van het milieuonderzoek een gezamenlijk toekomstperspectief formuleren. Dat is de volgende fase. Voor nú is de vraag of we volledig zijn met de inventarisatie.’

Praat mee tijdens inloopbijeenkomsten

Tijdens inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april 2018 kunnen ook de belanghebbenden in het gebied zien hoe hun inbreng is verwerkt. Geïnteresseerden kunnen dan ook reageren op de ideeën in de notitie. We lichten daarnaast het vervolgproces toe en de mogelijkheden om mee te denken.

Op dinsdag 3 en woensdag 4 april 2018 kunt u binnenlopen tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Er is geen vast programma. Locaties:

  • 3 april: Kulturhus De Brede Blik, Kerkstraat 72, 6987 AD Giesbeek
  • 4 april: restaurant Houtplaats, Schietbergseweg 28, 6991 JD Rheden


Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden, Natuurmonumenten en belanghebbenden uit het gebied hebben de handen ineengeslagen. Met elkaar onderzoeken we wat in de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek de beste balans is tussen: 

  • Hoogwaterveiligheid: door een slim samenspel van dijkversterking en rivierverruiming.
  • Natuur en waterkwaliteit: verbinden van natuurgebieden en verbeteren van de waterkwaliteit.
  • Economie: ruimte voor duurzame bedrijvigheid, verbeteren van de vaarweg en bijdragen aan duurzame energiewinning.
  • Recreatie: verbeteren van de toegankelijkheid en vergroten van de beleving van de uiterwaarden.

 

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma. De gefaseerde uitvoering van de maatregelen vindt naar verwachting plaats vanaf 2022.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Cookie-instellingen